Tel +46 472-453 00    Fax +46 472-453 01    info@maskinarbeten.se

Laserskärning av plåt


Laserskärning av stora plåtar

Redan 1986 började vi laserskära plåt och vi var då en av de första på marknaden som  kunde erbjuda den nya tekniken. Idag har vi fem moderna produktionsceller med laserskärmaskiner som ger oss möjlighet att leverera både stor mängd och hög kvalitet. Cellerna kan automatiskt plocka både in och ut på max 4000 x 2000 x 20 mm stora plåtar.

2014 införskaffade vi, som första nordiska företag, en fiberlaser på 6000W. Detta bedömdes då som en av världens kraftigaste fiberlaser och blir ett stakrt komplement till den befintliga ”laser parken”.  

Utvecklingen har sedan dess fortsatt och så även våra investeringar inom området. Vår senaste investering inom processen är en 10 000W Fiberlaser med integrerat höglager som ökar maskinutnyttjandet och automationsgraden. Via möjlighet till ett automatiserat höglager så har vi även möjlighet till obemanad körning under dygnets alla timmar. 

Med laserskärning ökar man möjligheterna till tillämpningar inom plåtbearbetning. Detta kombinerat med den måttnoggrannhet samt flexibilitet maskinerna möjliggör skapar en utmärk produktionsbas. Laserskärning är idag en ytterst viktigt förutsättning för att kunna skapa de detaljer omvärlden efterfrågar. Vår erfarenhet inom laserskärning ger Er möjlighet till leverans av plana laserskurna ämnen eller, där vi tillsammans, låter detaljerna gå vidare i våra processteg för ytterligare förädling.   

Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår