Tel +46 472-453 00    Fax +46 472-453 01    info@maskinarbeten.se

Investeringar

För att behålla vår ställning som en ledande underleverantör och en värdefull samarbetspartner till våra kunder krävs det att vi ständigt är ajour gällande vår maskinpark och våra medarbetare.

Att kontinuerligt investera i människan och maskinen ger oss möjlighet till;

 

  • Expansion - Nyinvesteringar för att öka kapaciteten, eller försäljningen.
  • Ersättning - Reinvesteringar för att byta ut befintliga resurser och bibehålla kapacitet.
  • Rationalisering – Investering för att  ständigt kunna erbjuda kostnadseffektiva produkter.
  • Miljö - Klara miljökrav.
  • Utveckling - för nya eller förbättrade produkter.

 

Under meny Nyheter hittar Ni information angående våra senaste investeringar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår