AB Maskinarbeten -
en komplett leverantör!

Sedan 1952 har vi arbetat som en komplett underleverantör till dagens industrier. Detta har krävt många års investeringar i marknadens modernaste maskiner för att kunna tillmötesgå våra kunders krav på tillförlitlighet gällande kvalitet och korta leveranstider.

Vi bearbetar plåt upp till 20 mm. och plåtstorlekar på upp till 4000 x 2000 mm.

Fem produktionsceller med laserskärning ger möjlighet till stora mängder och hög kvalitet.

Fleroperationsmaskiner, fräsar och svarvar ger bredd och djup i bearbetningen av kallt stål.

Vi har teknik, kunskap och kapacitet att leverera rör och konstruktioner där rör ingår.

Licenssvetsare och automat- och robotsvetsar, gör oss till en komplett mekanisk verkstad.

Modern våtlacksavdelning, pulverlacksanläggning och en helautomatisk blästerutrustning.